پماد هرمکس

پماد همرکس

1

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی :

پماد 30 گرمی.


موارد مصرف :

هموروئید و هموروئیدهای پر خون، بر طرف کننده درد، خارش و تحریکات داخلی و خارجی مقعد.


دستور مصرف :

روزی دو بار صبح و شب با استفاده از اپلیکاتور داخل جعبه از طریق مقعد استعمال گردد. قبل از مصرف، محل کاملاً با آب سرد شستشو و تمیز گردد.

 

لینک خرید داروکده

لینک خرید مفید طب