کپسول اسلیم فول

کپسول اسلیم فول

8

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی:

کپسول 60 عددی 


خاصیت درمانی مورد نظر:

پائین آورنده وزن بدن 


نحوه و مقدار مصرف :

دو کپسول سه بار در روز همراه با غذا (روزانه 6 کپسول).

 

لینک خرید داروکده

لینک خرید مفید طب