واحد تولید

واحد تولید شــرکت داروسازی سبزدارو با دیدگاه بهبود مستمر در تلاش است که با رعایت دقیـــق اصــول GMP و بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی، محصولاتی با کیفیت مطلوب تولید نماید. دراین راستا با بهره گیری از مجهزترین دستگاه ها و جدیدترین روشهای ساخت و با اتکا بــر دانش وتجــربه کارکنان متخصص، در جهت ارتقـــاء کیــفی محصولات دارویی کشور گام بر میدارد.
در شرکت سبزدارو به‌ منظور حفظ استــانداردهاي‌ لازم‌ در يك‌ فرآورده‌ دارويي‌ تمامی مراحل تولید از مواد اولیه تا فرآورده های نهایی بر اساس دستورالعمل های مدون در آزمایشگاههای کنترل کیفیت و واحد تضمین کیفیت این شرکت تحت‌ نظارت‌ دقيق‌ و علمي‌ قرار دارد.
واحد تولید شامل بخش های جامدات، مایعات، نیمه جامدات، ساخت و بسته بندی می باشد.  تمامی این بخش ها مجهز به ماشین آلات مدرن و پیشرفته بوده و در حال حاضر بیش از 14 نوع فرآورده های دارویی در اشکال گوناگون مانند شیاف، کپسول، شربت، ژل و پماد تولید و به بازار عرضه می نمایند.
پرسنل‌ توليد، مجرب‌ و كارآزموده‌ بوده‌ و از مقررات‌ GMP كاملاً آگاهند. احساس‌ مسؤوليت‌ اين‌ افراد در اجراي‌ اين‌ مقررات‌، اطمينان‌ از تطابق‌ محصولات‌ توليد شده‌ با استانداردهاي‌ كيفي‌ جهاني‌ را تضمین مي‌نمايد.