خط مشی

شرکت سبز دارو اسپادانا یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید فرآورده های داروئی با استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتني بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008 و در راستای ظهور و بسط پتانسیل بالقوه به نیروی بالفعل سازمانی، خط مشی کیفی خود را به شرح زیر اعلام می نماید:

- ارتقاء سطح رضایت مشتریان، مصرف کنندگان، متخصصین ذیربط، تأمین کنندگان و کارکنان

- ارتقاء قابلیت های سازمانی با توسعه مداوم محصولات به لحاظ کیفی و کمی

- استفاده بهینه از کلیه امکانات و بکارگیری تجربه و دانش متخصصان داروئی کشور در راستای دستیابی به توسعه پایدار و ارتقاء قابلیت های سازمانی

- بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت مبتني بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008

اینجانب مدیر عامل شرکت سبز دارو اسپادانا خود را متعهد به تامین منابع و شرایط محیطی لازم جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن می دانم و كاركنان و کارشناسان  شركت را ملزم به اجراي هر چه بهتر خط مشي کیفیت مصوب، به منظور تضمین کیفیت محصولات تولیدی و رضایت مصرف کنندگان دانسته و نماينده مديريت را ملزم به نظارت مستمر بر عملكرد صحيح سیستم مدیریت کیفیت و گزارش دهي  اثربخشي آن می دانم.

khatmashi2