تحقیق و توسعه

واحد تحقيق‌ و توسعه‌ شركت‌ دارویی سبز دارو با باور این نکته که رشد و اعتلاء صنعت داروسازی حاصل تحقیق و توسعه و پروژه های جدید داروئی است و با توجه به داروهای مورد نیاز جامعه و با هدف بهبود و ارتقاء کيفيت محصولات،ازجدیدترین فناوری روز و متخصصين‌ مجرب و امکانات دستگاهی پیشرفته‌ بهره می گیرد  تا با لحاظ بهترین فرمولاسیون و نیز بازنگری در فرمولاسیون داروهای قدیمی فرآيندهاي‌ توليد وكنترل‌ كيفي ‌محصولات ‌را بهبود بخشد.


بخشی از وظایف این بخش به شرح زیر است:

  • فرمولاسیون محصولات جدید
  • اصلاح فرمولاسیون فراورده های موجود در جهت ارتقای کیفیت محصولات
  • ابداع روش آنالیز و اعتباردهی به آن

کارشناسان بخش تحقیق و توسعه با انجام مطالعات و تحقیقات گسترده در ابتدا، فرمولاسیونی مناسب، جدید و منطبق بر نیازهای جامعه انتخاب نموده و سپس اقدام به انجام آزمایشات وسیع در جهت طراحی فرمولاسیون  اثرگذاری و پایداری مناسب می نمایند. بدین ترتیب که با انجام تغییرات جزیی و کلی در اجزا و مواد سازنده فرمول و دستیابی به بهترین شکل فرمولاسیون به لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی با انجام تست های پایداری در شرایط تحمیلی و سخت تعریف شده مطابق با الزامات ICH حفظ کلیه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حفاظت میکروبی فرآورده را تا پایان تاریخ انقضا بررسی و تضمین می نمایند.

در تمامی این مراحل، روشها و آزمونها و دستورالعملهای مورد استفاده مطابق با معتبرترین منابع علمی و به روز دنیا انتخاب می شوند.
پس از کلیه این اقدامات پرونده علمی محصول مورد نظر به وزارت بهداشت ارسال شده و توسط کارشناس وزارت بهداشت بررسی می­ شود و در صورت وجود اشکال در آن توسط واحد تحقیقات برطرف شده و نهایتاً پروانه ساخت دارو صادر می­گردد. این پروانه هر چهار سال یک بار توسط این واحد تمدید می­شود.