شیاف واژینال واژیتکس

 Vagitex

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی:

شیـاف واژینال 


خاصیت درمانی و مورد مصرف:

ضد زگیل و عفونت تناسلی بانوان (واژن - سرویکس)  


چگونگی مصرف :

زگیل های واژن و سرویکس و ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم:

60عدد شیاف واژینال "واژیتکس" در سه دوره برای بیماران تجویز می شود (برای هر دوره 20 عدد)

مقدار مصرف شبی یک عدد می باشد.

در دوران پریود از مصرف دارو اجتناب کنید.

عفونتهای قارچی و باکتریال:

7 تا 10 عدد شیاف واژینال "واژیتکس" شبی یک عدد تجویز می شود.


 لینک خرید داروکده

لینک خرید مفید طب